Online læremidler

Elektronikk ►►

Radioteknikk (enkel) ►►

Åpent lisenskurs på web ►►

The Art of CW ►►


Kurs høst 2018


I november starter vi nytt kurs som fører frem til radioamatørlisens.

Kurset går over 13 kvelder inkl. eksamen. Kurskvelder vil variere, men onsdag vil være en hovedregel. Ingen kurskvelder i desember.

Første kurskveld: Torsdag 8. november kl. 18.00-21.00.

Sted: Klubbhuset på Tjelta i Sola kommune

Pris: Kr 1200 + lærebok kr 410. Speidere betaler kr 700 for kurset.

Påmelding/spørsmål til la6uka (at) lyse.net

Arrangør: Jærgruppen av NRRL

Kurs som fører frem til lisensprøve

Morsekravet ble tatt bort i 2004, og for å bli radioamatør kreves det nå kunnskap i elementær elektronikk, litt om radiobetjening og lover og regler. 

Gruppen arrangerer kurs når et antall interesserte har meldt seg. Her tar en spesielt for seg de emnene i læreboken 'Veien til internasjonal radioamatørlisens' som kan være vanskeligst å lære på egen hånd.  Ta kontakt med Jærgruppen om dette er av interesse for deg.  Det er ikke påkrevd å være medlem i gruppen for å delta på kurs.

 

Læreboken "Veien til internasjonal radioamatørlisens" kan bestilles fra NRRL i Oslo (kr. 410)

 

For mer informasjon, se kontaktsiden.