Dokumentarkiv


Vedtekter, årsmeldinger,...Kontakt styret i Jærgruppen av NRRL


Leder: LA6RJA Rolf la6rja krøll la1j.no
Nestleder: LB9WH Sindre lb9wh krøll la1j.no
Kasserer: LB4GG Silje Therese lb4gg krøll la1j.no
Sektretær: LA8OM Chris la8om krøll la1j.no
Styremedlemmer: LA5AD Finn la5ad krøll la1j.no
  LB4HG Terje lb4hg krøll la1j.no
Vararep.: LA6BH Jakob la6bh krøll la1j.no
LA6UKA Kjell la6uka krøll la1j.no


Sambandstjenesten i Jærgruppen


Kontakt:     sambandstjenesten krøll la1j.no
Sambandsmanager: LB9WH Sindre sambandsmanager krøll la1j.no
NK samband: LA6IM Hans nksambandsmanager krøll la1j.no
Fagleder Winlink: LA6IM Hans winlink krøll la1j.no


Andre tillitsverv


QSL-managers: LA8AW Odd-Egil qslmanager krøll la1j.no
  LA2LI Thor Magne qslmanager krøll la1j.no
Stasjonsansvarlig: LB4HG Terje stasjonsansvarlig krøll la1j.no
Undervisningsansvarlig: LA6UKA Kjell kurs krøll la1j.no
Lab-/byggemanager: LB1IF Tommy labmanager krøll la1j.no

Oversikten revideres underveis.