Samband

FORF-øvelse

Tirsdag 28. mars deltok sambandsgjengen på en større søksøvelse i regi av FORF. Her tok en sikte på en allsidig case hvor det ble bruk for flere typer ressurser. I forbindelse med utvikling av nytt [Les mer …]