Torsdagskvelder på Tjelta

Hver torsdag blir det bygget, testet, modifisert og reparert utstyr! Det er bare å komme innom og være med. Normalt starter vi kl. 19.00.

Se bilder fra aktivitetene som forgår i klubbhuset på torsdager >>>

Nedenfor er innlegg i kategori “radiolab”, nyeste øverst.


 • Byggeprosjekt på torsdagslabben

  I høst bygger vi en powerdistributor som fast inventar til labben. Om du er interessert i å lage en til eget bruk, er du velkommen til å bli med på felles mekke- og byggekvelder hver torsdag utover høsten.

  Powerdistributoren har en 12-volts powerpole inngang for enten batteri eller powersupply, samt 8 switsjbare powerpole utganger i bakkant, samt en 5.5×2.1 utgang. I fronten en bananpluggutgang, sigaretttennerutgang og en 5.2V utgang for USB-lading samt PD type C-port. I tillegg et elegant V- og A-meter.

  Det hele er designet og konstruert av LB7TD/KK3W Jan Welten.

  Dette er midt i blinken for den som vil prøve seg på en jobb med oversiktlige og enkle loddeoppgaver.

  Det vil bli 3D-printet spesialboks til prosjektet med nøyaktige utskjæringer for alle kontakter og brytere.

  Prisen på komplett delesett fra Kina er i skrivende stund ca 400 kr + porto og totalpris for alle deler, inkl. boks, blir ca. 650 kr pr. enhet.

  Er du interessert i å bli med, ta kontakt for nærmere info og påmelding innen mandag kveld 21. august 2023.

  73
  LA1IO, Halvor tlf 97 03 05 06


 • KiwiSDR på Tjelta

  Jær-gruppa sin KiwiSDR-mottakar er no oppe og går. Den presenterer seg på rx.kiwisdr.com som Tjelta, Norway:LA1J.

  Den kan også nåast direkte på kiwisdr.la1j.no:8073

  Ta ein tur innom sida og lytt! Og rapporter gjerne kva de tykkjer. Her på sida eller epost til RadioLab@groups.io

  73
  LA1IO, Halvor


 • Radiolab 2019 – Oppsummering

  LA1J RadioLab har møtedag torsdager fra kl. 1830 og antall fremmøte er i snitt 5 – 10 stk. Vi har i år ikke hatt fellesprosjekter, men har arbeidet med medbrakte prosjekter som nybygg, reparasjoner og testing av utstyr.

  Gruppen/radiolab’en har anskaffet en kommunikasjonstester av type Marconi som har vært nyttig i forbindelse med testing og justering av transceivere.

  “Labben” har vært så heldig å få låne en 3D-printer fra LA6UKA som vi har startet å teste ut. Den vil være kjekk for å lære oss litt om teknologien og å kunne produsere enklere deler vi trenger for reparasjon og nybygg av radio.

  Blant andre aktiviteter var test av SDR-radio basert på DVBT-dongler med forskjellig programvare, både i Windows og Linux, og test av Raspberry Pi-baserte modemer for AX25 og HF modi.

  RadioLab har et ønske om å få satt opp en web-radio for HF i et område med lite QRM for bruk til testing av utstyr og som mottaker for de som har vanskelige mottaksforhold pga. støy. Vi ønsker fortsatt innspill til prosjekter og aktiviteter og takker de som har vært med å bidra i 2019.

   

   


 • Radiolab 2018 – Oppsummering

  Gjengen på Radio Labben har som tidligere hatt møter hver torsdag kl. 18:30. Gjennomsnittlig antall fremmøte er 5 – 10 medlemmer på labbkvelder uten annonsert program eller prosjekt.

  Vi har ikke hatt noen større felles bygge prosjekter, men har utforsket og arbeidet med prosjekter som medlemmer har hatt med, som f.eks.
  – Antenneanalysator, tidligere prosjekt — målenøyaktighet
  – 80 meter beacon transmitter
  – Forkortet dipol på 20 meter, Gardin antenne
  – Testing av forskjellig medbrakt radioutstyr

  Vi har også hatt Temakveld “Raspberry Pi & direwolf programvare for APRS” + en oppfølgingskveld på Labben.

  Det er også bygd en APRS node basert på et gammelt håndapparat og Raspberry Pi løsning. Denne går som LD4SJ, og fungerer som «fill-in» repeater i Sandnes. (Dekning er begrenset pga. antennens plassering).

  En gjeng fra Labben har også etter invitasjon besøkt Vitenfabrikken i Sandnes for å se hva de holder på med og for et eventuelt samarbeid. Det er mulig at vi kan ha aktivtetskvelder der og låne ressurser som 3D-printere, laserskjærer mm. i deres lokaliteter, og at vi kan være med å bidra med radio- og elektronikkunnskap.

  Heller ikke i år har vi hatt større investeringer til labben og har klart oss med tilgjengelig utstyr og materiell.


Nedenfor er en samling av tidligere rapporter fra LA1J RadioLab


Antenneanalysator – Byggeprosjekt høst 2017

Vi starter opp torsdag 24. august og har planer om å få i gang byggprosjekt som kan være interessant for de fleste amatører. Forslaget er å bygge en arduino-basert antenneanalysator som er utprøvd og hvor komponenter er greie å få tak i.

Opplysninger om byggingen og hvilke deler som trengs, vil komme i egen e-post. Prosjektet forutsetter at den enkelte selv ordner med innkjøp av deler, da det er ugunstig å kjøre felles innkjøp pga tollregler.

En analysator er allerede bygget for å teste ut prosjektet, og vi vil invitere til demo av denne en av de kommende lab-kveldene.


Radiolab 2016 – Oppsummering

På Radiolabbens ukentlige torsdagsmøter har det i 2016 vært jevn og god deltagelse. Som tidligere har vi også i år hatt mindre prosjekter og temaer ut fra deltakeres ønsker og forslag.

Temaer/Prosjekter
– Feilsøk av innslag fra flykontrollen på Alinco DR620 på labben
– Ferrittantenne for 3-30 MHz àla LA9MGA
– Programmering AVR microcontrollere
– WSPR kart/database presentasjon
– Feilsøking på klubbens antennerotor
– Diskusjonen angående bruk av PL toner
– Testing av radioer i felt på medbrakte tråd-antenner, tur til Obrestad
– Bygging av forkortet 20 meter antenne
– Utprøving / sammenlikning av HF radioer IC-718, IC-7100, IC-7200
– Eksperimentering med forkortede HF antenner, forlengelses-spoler / kapasitiv endekopling
– Bruk av Database RFinder, valg av repeatere og opplasting til radio vha memory-program
– Test av IC-7300 på klubbens G5RV antenne
– Testing av Yaesu Fusion systemet
– kortutlegg og etsing av printkort med tilgjengelig utstyr
– Bygging av SAQ mottaker på hjemmelaget printkort, LA9XFA

 
Endekapasitans ala LB1IF
 
SAQ-mottaker ala LA9XFA

Labrapporter 2016

12. mai:
– Uttesting av radio i felt. “Hver mann sin radio og antenne” (bilder nedenfor)
– Sjekk/vedlikehold av RPO-mottaker 80m
– Bygging av kort antenne for 20m (høy stemning rundt dette under demo førte til spontanbygging)
– Utprøving/demo av IC-718, IC-7100 og IC-7200
– Oppskrift på mini-dipol for 40m (etter ytrede ønsker…) 

10. mars:
– Programmering av Icom ID-80
– Alinco DR-620 innslag fra flykontrollen på Sola
– Ferrittantenne for 3-30 MHz àla LA9MGA
– AVR SDR radio
– programmering av fuses i Atmel mikrokontroller
– WSPR kart/database presentasjon i kiosk mode på Raspberry pi
– Deleplukking av gammel kassettradio
13 stk. deltok.

3. mars:
– Oppdatert programvare i medbrakt IC7600
– Feilsøkt FT-250 med problemer i rf-gain kontroll
– Testet wires-x noden til Henning
– kobling av forsterker til ferritstav for Atmel SDR prosjekt
9 stk. deltok.

25. februar:
Følgende tema ble det jobbet med på kveldens radiolab:
– Antennerotor for LA1J shack – feilsøking
– Yaesu System Fusion – dødt power supply antakeligvis pga lyn i helga. Sikring defekt og ryker med en gang når den byttes. Låner power supply som står på IC-7200. Koblet node mot Gaupelem for test.
-Jakob LA6BH fortalte om måling av magnetiske felt ved søk etter ubåt fra fly. Meget interessant.
12 stk. deltok.


Feltutprøving 12. mai 2016

Denne kvelden var det uttesting av readio i felt: “Hver mann sin radio og antenne”.


Drop-ins på Tjelta

Onsdagene det ikke er organisert møte, er det drop-in-kvelder med ‘fri’ agenda. Men disse kveldene gir også en mulighet for å ta opp spesielle tema som kan være av interesse. Aktuelt nå fremover kan være mer detaljert informasjon og dialog om (nød)samband, inkl. opplæring, organisering og øvelser. Videre er FiFi SDR receiver en interessant sak – som gjerne også blir et byggeprosjekt i høst.


Sommerferie i LA1J Radio Lab

LB1IF Tommy melder om sommerferie i radiolabben til ca. midten av august 2015.

De siste torsdagene er det blitt bygget minimalistiske 40m CW-tranceivere der byggesettet fra kina koster mindre enn 40 kr. Søk på ebay etter pixie….

Vi har også testet klubbens nye portable antenennemast 🙂

God ferie!


Rapport for 2014 fra LA1J Radio Lab

Vi har hatt ukentlige møter i RadioLabben med unntak av ferier. Aktiviteten har vært basert på
prosjekter, test, reparasjoner etc. men også rene «cafe» møter. I høst har vi hatt 2 prosjekter:

i) Bygging av en DDS-basert signalgenertor, med Trond LA5WFA som designer av byggesett og
programvare for dette. Ca. 10 enheter ble bygd og testet. På disse torsdagene hadde vi et fremøte på
opp mot 20 personer totalt.

ii) Bygging av Grimeton-mottaker på 17.2 kHz. I julestria fikk vi det travelt med å bygge mottakere
for å kunne lytte på Grimeton-senderens sending på julaften. Vi fant dette prosjektet interessant
i sin enkelthet og med en bygge beskrivelse mottatt fra Grimeton. Det ble litt for travelt, og kun en
av fire kom helt i mål med mottakeren til sendingen.

Utstyr Radio Labben

Det er ikke gjort større investeringer i utstyr eller inventar i 2014. Gruppen har imidlertid vært heldig
å ha fått HF signalgenerator, VHF/UHF kommuikasjonstester og annet utstyr, og takk går til giver
LA1VG Harald Olav. Takk også til LA3NO Jens som bygde ny hylle på testbenken for plassering av
instrumentering.

Vi satser på å fortsette lab-kveldene også i 2015 både for de som ønsker å engasjere seg i prosjekter
og for de som er med mest for det sosiale.

For LA1J RadioLab
LB1IF Tommy
lb1if@online.no            


Bygging av signalgenerator i november-desember 2014

LA5WFA, Trond, organiserte byggekveldene på tampen av 2014. Flere bilder finner du på galleriet >>>


På labben en torsdag i september 2014

Modifisering av 3 stk Icom PW-1 PA-trinn og demo av spectrumanalysator sto på programmet.


Byggeprosjekter 2014

LA1J Radio Lab har lansert byggeprosjekter som mange kan gjøre nytte av:

 • HF-antenne for 20m med mulighet for utvidelse til flere bånd. Den er tenkt brukt som ferieantenne for enkle oppsett. Ideen er etterhvert å utvide antennens bruksområde ved å lage forlengelsestråder og eventuelt spoler slik at det blir mulig å kjøre flere bånd (30, 40, 60, 80). Kostnad 150-300 kr. litt etter hvordan antennen bygges og hva som skal følge med av kabel, plugger og tilbehør.

 • Balun for HF, enten single ratio 1:1 eller 1:4. Vi kan eventuelt ta i litt ekstra og lage en multi ratio balun med 1:4, 1:9 og 1:16. Anslått kostnad 150-200 kr.

 • APRS: OpenTracker eller TNC-X
  OpenTracker er mer eller mindre ferdig bygget så her blir det hovedsaklig å få laget kabling for radio, PC og strømforsyning. Se web >> 
  TNC-X lodder en selv, men gir vel så mange muligheter som OpenTracker. Her er det også flere utgaver og tilvalg som åpner muligheter for mye spennende som integrasjon med Raspberry Pi og kobling med blåtann mot netbrett og mobiltelefoner. Pris står på nettsidene >>


Rapport for 2013 fra LA1J Radio Lab

LA1J Radio Lab – Aktiviteten i 2013
Vi startet virksomhet med bygging av ILER-40, hvor totalt 15 stk. kjøpte byggesett fra Spania. Noen valgte å bygge transceiveren på hjemmebane mens noen av oss valgte å samles på Tjelta for å bygge og teste ut 40 meter transceiveren.

I løpet av 2013 har vi hatt bygge / LAB kvelder stort sett hver torsdag med unntak av ferier ol. Fremmøte typisk 5-7 personer.

Foruten bygging av byggesett har vi hatt interessante temaer som reparasjon av mottaker, uttesting av feltstyrkemålere og diskusjoner om tekniske temaer.

Vi har også hatt en liten rydderunde på Labben på Tjelta og ryddet i utstyr og komponenter. Labben er oppgradert med ny loddebolt ettersom eksisterende hadde problemer og var moden for utskiftning.

Vi ønsker å fortsette 2014 med god aktivitet i labben og ønsker nye og tidligere laboranter velkommen kl 19:00 på torsdager. Aktiviteten er åpen for alle medlemmer og nye medlemmer ønskes velkommen.

Det kreves ingen forkunnskaper eller bakgrunn for å delta. Temaer og oppgaver er delvis planlagt, delvis impulsivt/aktuelt.

for Lab-gjengen,
Tommy Torgersen / LB1IF
lb1if@online.no

Vi startet med bygging av ILER-40, hvor totalt 15 stk. kjøpte byggesett fra Spania. Noen valgte å bygge på hjemmebane mens noen av oss valgte å samles på Tjelta for å bygge og teste ut 40-meter transceiveren.

Visits: 174