Generell info:

Sambandsgruppen i Jærgruppen samarbeider med Sambandsgruppen i Haugalandsgruppen, og vi inngår begge i et uformelt samarbeide gjennom Sambandstjenesten Sør-Vest (SBSV). Du finner utfyllende info på SBSV’s nettside.

Som gruppe av NRRL bidrar vi aktivt i samarbeidet FORF – Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum.

Kontaktinfo lokalt:

 • sambandstjenesten @ la1j.no
 • winlink @ la1j.no

Innlegg fra Jærgruppens sambandstjeneste: 


 • Stor skredøvelse ved Suleskard

  Redningsøvelse i Øvre Sirdal 25. februar 2024

  Skred over vei Suleskard, bil og skiløpere savnet” var alarmen som gikk ut til både nødetater og den frivillige redningstjenesten.

  Dette var en stor øvelse hvor hele 120 personer fra den frivillige redningstjenesten, helse, politi, brann, 330-skvadronen og luftambulansen deltok.

  Fra Sambandstjenesten i Jærgruppen deltok sambandsleder LA5SUA Sindre sammen med LA1NNA Trym, LA5PUA Dag og LA6IM Hans. Vårt oppdrag var å levere internett i KO. Det satte vi opp ved hjelp av vår satellitt-internettilhenger som er finansiert av midler fra Gjensidigestiftelsen.

  På grunn av avstanden mellom tilhengeren og KO ble det brukt et ekstra WiFi-aksespunkt. Jeg ble plassert i KO da politiet ønsket en sambandsperson der. Jeg lærte mye av å se hvordan alt fungerte sammen.

  Dette var en lærerik øvelse for oss, og vi fant ut hva vi kan endre for å bli enda bedre. Vi benyttet også anledningen til å teste ut HF og hvilke frekvenser som fungerte best. Øvelsen ble avsluttet med debrief og mat i speiderhytten Frikvarteret på Ådneram.

  Opprinnelig skrevet av LA5SUA Sindre på nrrl.no.

  Øvelse ved Suleskard. Foto: LA5SUA Sindre
  LA5SUA Sindre

  Klkk på bildene for større versjon.

  SAR Queen deltok på øvelsen. Foto: LA5SUA Sindre
  Mannskapene samlet. Foto: Ivar Anton Nøttestad

 • Redningsøvelse 25. oktober

  De frivillige organisasjonene i redningstjenesten, sammen med politi og helse hadde onsdag 25.oktober 2023 en større søks- og redningsøvelse ved Sviland i Sandnes. Fokusområder var opptreden ved funn, førstehjelp og båretransport av skadde til bilvei.

  På øvelsen samarbeidet Politiet, Ambulansetjenesten og AMK med 119 frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Speidernes beredskapsgruppe og oss fra NRRL sambandstjenesten, og ikke mindre enn 24 pasienter ble funnet og behandlet i løpet av kvelden.

  Hans LA6IM, Sindre LA5SUA og Trym LA1NNA sørget for nett til styring av kart og til ledelse av leteressurser.

  119 frivillige deltok på øvelsen.

  Under øvelsen ble det noe biltrafikk, dronetrafikk og ikke minst stor aktivitet i friluftsområdene rundt BMX-banen på Sviland.


 • FORF-øvelse 28. mars 2023

  Tirsdag 28. mars deltok sambandsgjengen på en større søksøvelse i regi av FORF. Her tok en sikte på en allsidig case hvor det ble bruk for flere typer ressurser.

  I forbindelse med utvikling av nytt aksjonsstøtteverktøy kom også utviklergruppen til nasjonalt felles ressursregister (FRR) for på nært hold å se hvordan en fullskala aksjon gikk for seg. I etterkant publiserte de en artikkel om øvelsen: “Testet digitalt verktøy i redningsøvelse”.

  Jærgruppen bisto bl.a. med å utruste mannskapet som deltok med trackere, og demonstrerte gruppens utstyr som lot øvingsledelsen få tilgang til internett, uten bruk av mobilnett og annen fast infastruktur.

  Se ogå info på SBSVs sider.


 • Jærgruppen på SAMRED 2022

  Den 5. november deltok LA6IM Hans og LA5SUA Sindre på årets samling for SAMRED – Samvirkende redningstjeneste i Sør-Vest Politidistrikt.  SAMRED er et forum for utvikling av faglighet og samvirke og denne samlingen ble arrangert i Bokn arena med Bokn Røde Kors som vertskap.

  Her deltok nærmere 100 ledere og ressurspersoner fra etater og organisasjoner i redningstjenesten i Sør-Vest Politidistrikt. Politimester Hans Vik åpnet dagen, etterfulgt av Gry Evensen fra Statsforvaltaren i Rogaland som snakket om fylkesROS og Geir Sverre Braut fra UiS, alle med utgangspunkt i spørsmålet “Er vi klar for en katastrofe?”.

  Der var også presentasjoner fra Norske Kvinners Sanitetsforening og Hovedredningssentralen som ga status på arbeid rundt rutiner ved bruk av droner under aksjoner, litt om SAR 2.0 og aksjonsstøtteverktøy. 330 Skvadron fortalte om sine erfaringer med nytt redningshelikopter etter 2 års bruk på Sola.

  Sambandsgruppen i Jærgruppen samarbeider med Sambandsgruppen i Haugalandsgruppen, og vi inngår begge i et uformelt samarbeide gjennom Sambandstjenesten Sør-Vest (SBSV). Du finner utfyllende info på SBSV’s nettside.

   

  https://www.facebook.com/samredsorvest/posts/3055048621453083


 • Jærgruppen til stede på årets Riskafestival

  Første helgen i juni var sambandstjenesten i Jærgruppen til stede på årets Riskafestival.  

  I juni hvert år arrangeres Riskafestivalen som er en salgs- og utstillingsmesse i Hommersåkvågen. Arrangør er Lions Club Sandnes/Riska, og overskuddet går til humanitære formål.

  Jærgruppen hadde med seg sambandstilhengeren med diverse utstyr for visning og demo av virkemåte, som APRS og nærsambandsradioer. Det ble satt opp internett via parabol. I et partytelt var HF-radio og utstyr rigget opp. En enkel trådantenne var hengt opp fra portabel mast med feste under bildekk. 

  Med gruppens kallesignal fikk Kjell LA6UKA bl.a. kjørt QSO med Grimeton Radio sør i Sverige på 7.172 LSB. 

  Det var en del folk innom, og de fikk forklart hva vi i gruppen driver med og hva NRRL Sambandstjenesten er. Forhåpentligvis ble noen interressert og tar lisensen.


 • Riskafestivalen 4. – 5. juni. Forberedelser den 1. juni.
  Jærgruppen  skal være med som utstiller på Riskafestivalen 2022 nå i helgen, som vi har vært tidligere år før nedstengingen.
   
  Vi skal være her som utstiller på lørdag 4. juni kl. 10.00. – 17.00 og søndag 5. juni fra kl. 12.00. – 16.00.
   
  På onsdag 1. juni skal vi ha en gjennomgang utstyret vi skal ha med til Riskafestivalen. Dette gjør vi på Tjelta, der det vil være folk fra 18.00 og utover. Får vi tid så rydder vi litt på Tjelta også og tar gjerne andre ting vi ser må gjøres.
   
  Det er allerede noen av våre medlemmer som har gitt beskjed om at de vil delta på lørdag og søndag, men det er plass til flere. De som har lyst til å være med, kan møte opp på Tjelta på onsdag, eller ta kontakt med Johnny eller Trym så setter vi opp en liten timeplan på personell.
   
  Alle er selvfølgelig velkomne til Riskafestivalen, uansett om dere hjelper til eller ikke.
   
   
   
   
  Jærgruppen på Riska tidligere år:   Riskadagene 31. mai – 1. juni 2014    Riskadagene 2. – 3. juni 2018
   
   
   
   

   
   
   
   
   
 • Sambandsgruppen – Rapport for 2020

  Ved årsskiftet besto Sambandsgruppen ved LA1J av 9 medlemmer. Gruppen ledes av LA1NNA Trym med LA6IM Hans som assistent.

  For å kunne yte tjenester innen dagens Politidistrikt Sør-Vest har vi nå under betegnelsen NRRL Sambandstjenesten Sør-Vest, et uformelt samarbeid med LA4C Haugalands­gruppen (se www.sbsv.no for detaljer og mer informasjon). Dette samarbeidet gjør at Bokna­fjorden ikke lenger er noen hindring.

  Da koronakrisen kom i mars, ble det stopp på møteaktiviteten på Tjelta. I en periode måtte vi hver uke rapportere status til DSB om vi hadde noen syke i sambandsgruppen. Dette pågikk i ca. fire uker før det kom beskjed om å heller rapportere dersom det ble vesentlig endring med folk i gruppen.

  For å ha en viss kontakt og utvikling har Sambandsgruppen siden oktober hatt videomøter hver 3. onsdag i måneden. Her har også representanter fra sambandsgruppen ved LA4C deltatt. Tema på møtene er primært områder som har direkte interesse innen Nød- og Katastrofesamband, samt ev. endringer/oppdateringer innen Nødnett.

  LA1NNA og LA6IM har deltatt på FORF sine kontaktutvalgsmøter. Disse har vært på video og også som fysiske møter når det har vært mulig i forhold til gjeldende krav for å møtes under koronaepidemien.

  FORF har oppfordret gruppen til å ordne et opplegg der vi kan stille med internett for KO når de måtte ha dårlig/ingen dekning på mobilnettet. Vi jobber nå sammen med LA4C om oppgaven og skal søke om felles FORF-midler til dette. 

  Det har vært tre FORF-aksjoner der vi har fått utkalling:

  • 20. mai kl. 23:40 ble kun Sambandsgruppen utkalt. LA1NNA rykket ut på peile­oppdrag da en radio jammet kanal 16. En første grovpeiling fant ut at båten var i Hillevågsvannet. Deretter ble den peilet inn til indre del av Vågen der en fant en radio med PTT i klem.
  • 21. september var det utkalling for å sette opp gateway for Nødnett i fjellheimen inn mot Lysebotn. Den savnede ble funnet ca. 10 min. etter at utkallingen kom. LA1NNA har en gateway på lån fra speiderne.
  • 25. oktober kom det igjen en utkalling på natta for å hjelpe til med Nødnettdekning, denne gang ved Rosskreppfjorden ved Suleskard, og LA1NNA rykket ut kl. 04:30. Den savnede ble funnet omtrent mens LA1NNA passerte Sinnes.

 • Redningsøvelse ved Sognsvann 15.2.2019

  Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) fikk her en demonstrasjon av de frivilliges redningsressurser under en øvelse ved Sognsvann i Oslo. Formålet med øvelsen var å vise samvirket mellom frivillige ressurser og politiet i en redningsaksjon.

  Deltagere sammen med Oslo politidistrikt var var FORF-medlemmene Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Radio Relæ Liga og Norske Redningshunder.
  Jærgruppen var også til stede representert ved sambandsleder Sindre LB9WH.     

  Se bilder fra øvelsen nedenfor.

  FORF: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
  Info om FORF region Sør-Vest >>

   


 • Riskadagene 2. – 3. juni 2018

  De som deltok fra Jærgruppen i år, var Sindre LB9WH, Rolf LA6RJA, Hans LA6IM og Chris LA8OM.

  Vi hadde felles stand med Maritim Søksgruppe og fikk snakket litt med dem om mulig samarbeid fremover. Maritim Søkegruppe var også interessert i å komme i kontakt med sambandstjenesten i andre deler av landet med tanke på lokal assistanse ved ev. aksjoner.

  Vi hadde med info om hobbyen i form av lærebok og brosjyrer, samt trackere og digipeatere som ble vist frem. To antennemaster ble rigget med antenner for VHF/UHF og HF (Fritzel Windom).

  Kenwood TM-D710GE ble brukt for APRS og utsending av beacon. Av samband lokalt benyttet vi 433,525 FM internt, men hadde også med Nødnett for samband med Sandnes Røde kors.

  LA8OM brukte sin K3 på HF og kjørte 137 QSOer. CW-lyd på høyttaler vakte også interesse hos enkelte forbipasserende som ønsket å vite mer.

   


 • Sambandstjenesten i felles ressursregister

  NRRL melder at Sambandstjenesten nå er implementert i felles nasjonalt ressursregister. Det betyr at de operative ressursene i regi av NRRL nå er i registeret, og myndighetene kan derfor enkelt skaffe seg oversikt over hva radioamatørene kan levere i ulike krisesituasjoner.

  Mer info på NRRLs nettsted.


 • Søk i Stavanger ble koordinert fra Gardermoen

  Samtidig med FORF-samlingen på Gardermoen i november 2016, deltok Jærgruppen i søk etter en savnet 30-åring.

  Les mer på NRRL.no 


 • Riskadagene 31. mai – 1. juni 2014

  Fra Riskadagene ble det meldt om fint vær og god stemning. Sikkerhet og miljø på sjøen var i år et gjennomgående tema. Jærgruppen deltok med informasjon om ulike sambandsteknikker og støttet Maritim søksgruppe og Sandnes Røde Kors ifm. en redningsdemonstrasjon.


 • Øvelse med samband i Sirdal i påsken 2013

  Tirsdag i påskeuken stilte medlemmer av gruppen opp i FORF’s felles påskeøvelse som foregikk i området ved Taumevatn i Sirdal.

  Se bilder nedenfor fra den flotte dagen i fjellet.

  (FORF = Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, link)


Visits: 201