Generell info:

Sambandsgruppen i Jærgruppen samarbeider med Sambandsgruppen i Haugalandsgruppen, og vi inngår begge i et uformelt samarbeide gjennom Sambandstjenesten Sør-Vest (SBSV). Du finner utfyllende info på SBSV’s nettside.

Kontaktinfo lokalt:

 • sambandstjenesten @ la1j.no
 • winlink @ la1j.no

 

Innlegg fra Jærgruppens sambandstjeneste: 


 

 • Sambandsgruppen – Rapport for 2020

  Ved årsskiftet besto Sambandsgruppen ved LA1J av 9 medlemmer. Gruppen ledes av LA1NNA Trym med LA6IM Hans som assistent.

  For å kunne yte tjenester innen dagens Politidistrikt Sør-Vest har vi nå under betegnelsen NRRL Sambandstjenesten Sør-Vest, et uformelt samarbeid med LA4C Haugalands­gruppen (se www.sbsv.no for detaljer og mer informasjon). Dette samarbeidet gjør at Bokna­fjorden ikke lenger er noen hindring.

  Da koronakrisen kom i mars, ble det stopp på møteaktiviteten på Tjelta. I en periode måtte vi hver uke rapportere status til DSB om vi hadde noen syke i sambandsgruppen. Dette pågikk i ca. fire uker før det kom beskjed om å heller rapportere dersom det ble vesentlig endring med folk i gruppen.

  For å ha en viss kontakt og utvikling har Sambandsgruppen siden oktober hatt videomøter hver 3. onsdag i måneden. Her har også representanter fra sambandsgruppen ved LA4C deltatt. Tema på møtene er primært områder som har direkte interesse innen Nød- og Katastrofesamband, samt ev. endringer/oppdateringer innen Nødnett.

  LA1NNA og LA6IM har deltatt på FORF sine kontaktutvalgsmøter. Disse har vært på video og også som fysiske møter når det har vært mulig i forhold til gjeldende krav for å møtes under koronaepidemien.

  FORF har oppfordret gruppen til å ordne et opplegg der vi kan stille med internett for KO når de måtte ha dårlig/ingen dekning på mobilnettet. Vi jobber nå sammen med LA4C om oppgaven og skal søke om felles FORF-midler til dette. 

  Det har vært tre FORF-aksjoner der vi har fått utkalling:

  • 20. mai kl. 23:40 ble kun Sambandsgruppen utkalt. LA1NNA rykket ut på peile­oppdrag da en radio jammet kanal 16. En første grovpeiling fant ut at båten var i Hillevågsvannet. Deretter ble den peilet inn til indre del av Vågen der en fant en radio med PTT i klem.
  • 21. september var det utkalling for å sette opp gateway for Nødnett i fjellheimen inn mot Lysebotn. Den savnede ble funnet ca. 10 min. etter at utkallingen kom. LA1NNA har en gateway på lån fra speiderne.
  • 25. oktober kom det igjen en utkalling på natta for å hjelpe til med Nødnettdekning, denne gang ved Rosskreppfjorden ved Suleskard, og LA1NNA rykket ut kl. 04:30. Den savnede ble funnet omtrent mens LA1NNA passerte Sinnes.

 • Redningsøvelse ved Sognsvann 15.2.2019

  Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) fikk her en demonstrasjon av de frivilliges redningsressurser under en øvelse ved Sognsvann i Oslo. Formålet med øvelsen var å vise samvirket mellom frivillige ressurser og politiet i en redningsaksjon.

  Deltagere sammen med Oslo politidistrikt var var FORF-medlemmene Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Radio Relæ Liga og Norske Redningshunder.
  Jærgruppen var også til stede representert ved sambandsleder Sindre LB9WH.     

  Se bilder fra øvelsen nedenfor.

  FORF: Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
  Info om FORF region Sør-Vest >>

   


 • Riskadagene 2. – 3. juni 2018

  De som deltok fra Jærgruppen i år, var Sindre LB9WH, Rolf LA6RJA, Hans LA6IM og Chris LA8OM.

  Vi hadde felles stand med Maritim Søksgruppe og fikk snakket litt med dem om mulig samarbeid fremover. Maritim Søkegruppe var også interessert i å komme i kontakt med sambandstjenesten i andre deler av landet med tanke på lokal assistanse ved ev. aksjoner.

  Vi hadde med info om hobbyen i form av lærebok og brosjyrer, samt trackere og digipeatere som ble vist frem. To antennemaster ble rigget med antenner for VHF/UHF og HF (Fritzel Windom).

  Kenwood TM-D710GE ble brukt for APRS og utsending av beacon. Av samband lokalt benyttet vi 433,525 FM internt, men hadde også med Nødnett for samband med Sandnes Røde kors.

  LA8OM brukte sin K3 på HF og kjørte 137 QSOer. CW-lyd på høyttaler vakte også interesse hos enkelte forbipasserende som ønsket å vite mer.

   


 • Sambandstjenesten i felles ressursregister

  NRRL melder at Sambandstjenesten nå er implementert i felles nasjonalt ressursregister. Det betyr at de operative ressursene i regi av NRRL nå er i registeret, og myndighetene kan derfor enkelt skaffe seg oversikt over hva radioamatørene kan levere i ulike krisesituasjoner.

  Mer info på NRRLs nettsted.


 • Søk i Stavanger ble koordinert fra Gardermoen

  Samtidig med FORF-samlingen på Gardermoen i november 2016, deltok Jærgruppen i søk etter en savnet 30-åring.

  Les mer på NRRL.no 


 • Riskadagene 31. mai – 1. juni 2014

  Fra Riskadagene ble det meldt om fint vær og god stemning. Sikkerhet og miljø på sjøen var i år et gjennomgående tema. Jærgruppen deltok med informasjon om ulike sambandsteknikker og støttet Maritim søksgruppe og Sandnes Røde Kors ifm. en redningsdemonstrasjon.


 • Øvelse med samband i Sirdal i påsken 2013

  Tirsdag i påskeuken stilte medlemmer av gruppen opp i FORF’s felles påskeøvelse som foregikk i området ved Taumevatn i Sirdal.

  Se bilder nedenfor fra den flotte dagen i fjellet.

  (FORF = Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, link)