Amatørsatellitter – Mars 2011

På medlemsmøtet den 16.mars holdt Terje LA5PBA et spennende innlegg om amatørsatellitter. Oppsummeringen nedenfor viser bl.a. internettadressene som det ble vist til, samt en tilleggsopplysning i forhold til antenner med sirkulær polarisering.

Medlemsmøte om amatørsatellitter – onsdag 16. mars 2011

Det var en fornøyelse for meg å dele med dere de erfaringer jeg har gjort i forhold til amatørsatellitter. Så håper jeg at noen av dere kanskje vil fatte interesse for denne aktiviteten, og kanskje blir å høre på satellitt i fremtiden.

Det er alltid slik at en glemmer noe, og kanskje er ufullstendig / upresis, så også ved denne anledningen. Sirkulært polariserte antenner er gjerne å foretrekke, og jeg forsøkte å si litt om det med bakgrunn i min enkle forståelse av emnet. Imidlertid, det som kanskje ikke kom klart nok fram, var at sirkulært polariserte antenner brukt mot satellitter gir en gjennomsnittlig bedre ytelse enn lineært polariserte. Årsaken er at polariseringen forandrer seg kontinuerlig gjennom en satellittpassering. Hvis en bruker en lineært polarisert antenne; enten horisontal eller vertikal, så kan en erfare sterk QSB som en følge av at polariseringen endres kontinuerlig gjennom passet.

Det behøver ikke bare være problematisk ved en marginal link siden dempningen ved et samband med lineær polarisering, med en forskjell på 90 grader, i verste fall kan gi 30 dB dempning. I så fall vil de fleste linker falle ut. Den sirkulære polariseringen er på sett og vis et kompromiss som håndterer de fleste forhold med OK resultat slik at det ikke blir helt stille.

Så vil jeg bare understreke at det slett ikke er nødvendig å benytte sirkulært polariserte antenner for å kjøre satellitt, men det gir nok bedre resultater. I tillegg; husk at polariseringen kan være høyre eller venstre, og hvis en bruker en høyre polarisert antenne mot en venstrepolarisert, så vil det gi dårlige resultater tilsvarende som vertikal polarisert mot horisontal polarisert.

Ett av de andre budskapene var at en sannsynligvis allerede hadde det en trengte for å bli aktiv på satellitt; håper det kom greit fram. Litt studier av AMSAT sine internettsider og litt lytting, så er du snart klar for din første SAT QSO. Lykke til.

Noen ressurser på internett

AMSAT: www.amsat.org

Oversikt over faktisk SAT status – kontinuerlig oppdatert: www.amsat.org/status

AMSAT-SM: www.amsat.se

Annet

Forslag til satellitter i tillegg til AO-7; FO-29, VO-52 og HO-68. Når det gjelder den siste så jobber kontrollstasjonen med å få den i gang igjen; den sender bare ut telemetri, men for all del; det er verdt å lytte til telemetrien så får du en ide om den eller de antennene du har tilgjengelig er gode nok.

Til å beregne satellittpasseringer kan du benytte AMSAT sine sider eller installere ORBITRON eventuelt benytte Ham Radio Deluxe sin satellittdel.


73 de Terje – LA5PBA


Hits: 15