Samband

FORF-øvelse

Tirsdag 28. mars deltok sambandsgjengen på en større søksøvelse i regi av FORF. Her tok en sikte på en allsidig case hvor det ble bruk for flere typer ressurser. I forbindelse med utvikling av nytt [Les mer …]
Samband

Jærgruppen på SAMRED 2022

Den 5. november deltok LA6IM Hans og LA5SUA Sindre på årets samling for SAMRED – Samvirkende redningstjeneste i Sør-Vest Politidistrikt.  SAMRED er et forum for utvikling av faglighet og samvirke og denne samlingen ble arrangert [Les mer …]