Snippets

RF Exposure calculator

ARRL har har lagt ut online RF Exposure calculator på sitt nettsted: RF Exposure Calculator (arrl.org) “The FCC has adopted guidelines and procedures for evaluating environmental effects of RF emissions. The new guidelines incorporate two [Les mer …]
Snippets

Foredrag fra Contest University

Contest University finner sted i mai hvert år ifm Dayton HamVention. Alt stoff fra CTU er tilgjengelig på www.contestuniversity.com/videos (foredrag) og www.contestuniversity.com/files (.pdf av presentasjoner).  Selv om det meste er myntet på den harde kjerne, [Les mer …]
Generell

Amatørsatellitter – Mars 2011

På medlemsmøtet den 16.mars holdt Terje LA5PBA et spennende innlegg om amatørsatellitter. Oppsummeringen nedenfor viser bl.a. internettadressene som det ble vist til, samt en tilleggsopplysning i forhold til antenner med sirkulær polarisering. Medlemsmøte om amatørsatellitter [Les mer …]