Foredrag fra Contest University

Contest University finner sted i mai hvert år ifm Dayton HamVention.

Alt stoff fra CTU er tilgjengelig på www.contestuniversity.com/videos (foredrag) og www.contestuniversity.com/files (.pdf av presentasjoner). 

Selv om det meste er myntet på den harde kjerne, er der mange innlegg som er høyst relevant også for ikke-contestere, eksempelvis:

> Grounding & Bonding for the Little pistol & Medium gun (også som video)
> Contest radios comparisons
> Disruptive Technologies, how they change our hobby
> The Advantages of Waterfall displays for contesting and DXing
> The wonderful world of space weather / What is space weather (video)

 

 


 

 

Visits: 15