FORF-øvelse 28. mars 2023

Tirsdag 28. mars deltok sambandsgjengen på en større søksøvelse i regi av FORF. Her tok en sikte på en allsidig case hvor det ble bruk for flere typer ressurser.

I forbindelse med utvikling av nytt aksjonsstøtteverktøy kom også utviklergruppen til nasjonalt felles ressursregister (FRR) for på nært hold å se hvordan en fullskala aksjon gikk for seg. I etterkant publiserte de en artikkel om øvelsen: “Testet digitalt verktøy i redningsøvelse”.

Jærgruppen bisto bl.a. med å utruste mannskapet som deltok med trackere, og demonstrerte gruppens utstyr som lot øvingsledelsen få tilgang til internett, uten bruk av mobilnett og annen fast infastruktur.

Se ogå info på SBSVs sider.


Visits: 43