Jærgruppen på SAMRED 2022

Den 5. november deltok LA6IM Hans og LA5SUA Sindre på årets samling for SAMRED – Samvirkende redningstjeneste i Sør-Vest Politidistrikt.  SAMRED er et forum for utvikling av faglighet og samvirke og denne samlingen ble arrangert i Bokn arena med Bokn Røde Kors som vertskap.

Her deltok nærmere 100 ledere og ressurspersoner fra etater og organisasjoner i redningstjenesten i Sør-Vest Politidistrikt. Politimester Hans Vik åpnet dagen, etterfulgt av Gry Evensen fra Statsforvaltaren i Rogaland som snakket om fylkesROS og Geir Sverre Braut fra UiS, alle med utgangspunkt i spørsmålet “Er vi klar for en katastrofe?”.

Der var også presentasjoner fra Norske Kvinners Sanitetsforening og Hovedredningssentralen som ga status på arbeid rundt rutiner ved bruk av droner under aksjoner, litt om SAR 2.0 og aksjonsstøtteverktøy. 330 Skvadron fortalte om sine erfaringer med nytt redningshelikopter etter 2 års bruk på Sola.

Sambandsgruppen i Jærgruppen samarbeider med Sambandsgruppen i Haugalandsgruppen, og vi inngår begge i et uformelt samarbeide gjennom Sambandstjenesten Sør-Vest (SBSV). Du finner utfyllende info på SBSV’s nettside.

 

https://www.facebook.com/samredsorvest/posts/3055048621453083


Visits: 30