JOTA 2020

Årets JOTA ble arrangert helgen 17.-18. oktober. Ved KFUK-KFUM speidernes krets-arrangement på Horve i Sandnes deltok følgende radioamatører som stab og operatører:

  • LA2KLA Rolf Marthin, Bekkefaret
  • LA5OOA Arne Sverre, Moi
  • LA7JTA Bjarte, Gand
  • LA6NJA Ole, Bekkefaret
  • LA9MSA Johan Andreas, Gand
  • LA9XFA Eivind, Gand

LA9XFA og LA6NJA var også i år ansvarlige ledere for arrangementet som ble noe annerledes på grunn av Covid-19 og de hensyn en måtte ta i den forbindelse. På tross av dette klarte vi å la 110 deltakere få innblikk i amatørradio og prøve seg på lufta. Artikkelen “CQ JOTA fra LA3JAM” i “Amatørradio” nr. 6, desember 2020 side 38-39 viser bilder og forteller mer om opplegget for årets JOTA-JOTI på Horve 2.