Kurs høst 2022

Etter en lang pause er vi nå tilbake på sporet. Vi planlegger kurs med oppstart i uken 7. – 10. november.

Det blir en kurskveld i uken og kurset går frem til eksamen i slutten av mars 2023.  Det kommer nok til å variere litt mht. ukedager, alt etter hva som passer den enkelte lærer (flere av dem har mange jern i ilden).

Pris for kurset er ennå ikke fastsatt, men forventer ca. 1500 kr pluss lærebok.

All undervisning vil foregå i klubblokalene på Tjelta. 

Om du er interesser eller ønsker mer info, ta kontakt med la6uka@lyse.net