Amatørradio er en hobby der interessen for elektronikk og radiokommunikasjon ligger til grunn, men utøvelsen av hobbyen har mange varianter alt etter egne ønsker og preferanser.

For noen er det den tekniske siden som er viktigst enten det er å konstruere eget utstyr eller å prøve ut ulike sendeteknikker, det være seg analoge eller digitale, på kortbølge eller via satellitt.

For andre er det  viktigste å kunne kommunisere med stasjoner nært og fjernt, enten som gode samtaler eller i form av korte utvekslinger av informasjon i konkurranser der det gjelder å oppnå flest mulig forbindelser innen et fastsatt tidsrom. For den sportslige anlagte arrangeres det også orienteringsløp der en peilemottaker erstatter kompasset. 

 

Les mer om hobbyen og ulike aktiviteter her

Litt info og ”avmystifisering” av ord og uttrykk >>>

Og her er informasjon om hvordan en selv kan bli amatør.

Tips for bruk av Jærgruppens gruppestasjon >>>

NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets informasjonsside om amatørradio >>>

Visits: 133