En radioamatør er av myndighetene gitt vide rammer for sin virksomhet.  For å få sendelisens kreves at man har god kjennskap til emner innen radioteknikk. I tillegg gjelder at man skal ha satt seg godt inn i amatørprosedyrer og gjeldende forskrifter og regler. Tidligere var det obligatorisk også å avlegge prøve i morse, men dette kravet ble opphevet i 2003. 

Mer utfyllende forklaring om reglement finner du i dokumentet “Forskrift om radioamatørlisens” fra stiftelsen Lovdata

Jærgruppen arrangerer kurs når et antall interesserte har meldt seg. Kurset fører frem til lisensprøve som avholdes i regi av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – NKOM. Kurset tar spesielt for seg de emnene i læreboken ‘Veien til internasjonal radioamatørlisens’ som kan være vanskeligst å lære på egen hånd.  Ta kontakt med oss om dette er av interesse for deg.  Det er ikke påkrevd å være medlem i gruppen for å delta på kurs.

 

 

For informasjon om disse emnene eller om muligheter for kurs, er du velkommen til å kontakte oss i Jærgruppen.

Ellers finner en mer om hobbyen og aktivitetene på NRRL’s websider her.

NRRL har utarbeidet en lærebok, “Veien til internasjonal radioamatørlisens” som dekker pensum i radioteknikk. Det er også utarbeidet en samling med temahefter, hvor de enkelte emner utdypes grundig.

Visits: 106