En radioamatør er av myndighetene gitt vide rammer for sin virksomhet.  For å få sendelisens kreves at man har god kjennskap til emner innen radioteknikk og derfor avholder mange av NRRL’s grupper kurs som fører frem til lisensprøve.  Prøven avholdes i regi av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – NKOM.

I tillegg gjelder at man skal ha satt seg godt inn i amatørprosedyrer og gjeldende forskrifter og regler. Tidligere var det obligatorisk også å avlegge prøve i morse, men dette kravet ble opphevet i 2003.

Mer utfyllende forklaring om reglement finner du i dokumentet «Forskrift om radioamatørlisens» fra stiftelsen Lovdata. 

NRRL har utarbeidet en lærebok, «Veien til internasjonal radioamatørlisens» som dekker pensum i radioteknikk. Det er også utarbeidet en samling med temahefter, hvor de enkelte emner utdypes grundig.

 

For informasjon om disse emnene eller om muligheter for kurs, er du velkommen til å kontakte oss i Jærgruppen.

Ellers finner en mer om hobbyen og aktivitetene på NRRL’s websider her.