Radiolab 2018 – Oppsummering

Gjengen på Radio Labben har som tidligere hatt møter hver torsdag kl. 18:30. Gjennomsnittlig antall fremmøte er 5 – 10 medlemmer på labbkvelder uten annonsert program eller prosjekt.

Vi har ikke hatt noen større felles bygge prosjekter, men har utforsket og arbeidet med prosjekter som medlemmer har hatt med, som f.eks.
– Antenneanalysator, tidligere prosjekt — målenøyaktighet
– 80 meter beacon transmitter
– Forkortet dipol på 20 meter, Gardin antenne
– Testing av forskjellig medbrakt radioutstyr

Vi har også hatt Temakveld “Raspberry Pi & direwolf programvare for APRS” + en oppfølgingskveld på Labben.

Det er også bygd en APRS node basert på et gammelt håndapparat og Raspberry Pi løsning. Denne går som LD4SJ, og fungerer som «fill-in» repeater i Sandnes. (Dekning er begrenset pga. antennens plassering).

En gjeng fra Labben har også etter invitasjon besøkt Vitenfabrikken i Sandnes for å se hva de holder på med og for et eventuelt samarbeid. Det er mulig at vi kan ha aktivtetskvelder der og låne ressurser som 3D-printere, laserskjærer mm. i deres lokaliteter, og at vi kan være med å bidra med radio- og elektronikkunnskap.

Heller ikke i år har vi hatt større investeringer til labben og har klart oss med tilgjengelig utstyr og materiell.


Visits: 7