Radiolab 2019 – Oppsummering

LA1J RadioLab har møtedag torsdager fra kl. 1830 og antall fremmøte er i snitt 5 – 10 stk. Vi har i år ikke hatt fellesprosjekter, men har arbeidet med medbrakte prosjekter som nybygg, reparasjoner og testing av utstyr.

Gruppen/radiolab’en har anskaffet en kommunikasjonstester av type Marconi som har vært nyttig i forbindelse med testing og justering av transceivere.

“Labben” har vært så heldig å få låne en 3D-printer fra LA6UKA som vi har startet å teste ut. Den vil være kjekk for å lære oss litt om teknologien og å kunne produsere enklere deler vi trenger for reparasjon og nybygg av radio.

Blant andre aktiviteter var test av SDR-radio basert på DVBT-dongler med forskjellig programvare, både i Windows og Linux, og test av Raspberry Pi-baserte modemer for AX25 og HF modi.

RadioLab har et ønske om å få satt opp en web-radio for HF i et område med lite QRM for bruk til testing av utstyr og som mottaker for de som har vanskelige mottaksforhold pga. støy. Vi ønsker fortsatt innspill til prosjekter og aktiviteter og takker de som har vært med å bidra i 2019.

 

 


Visits: 16