Sambandsgruppen – Rapport for 2020

Ved årsskiftet besto Sambandsgruppen ved LA1J av 9 medlemmer. Gruppen ledes av LA1NNA Trym med LA6IM Hans som assistent.

For å kunne yte tjenester innen dagens Politidistrikt Sør-Vest har vi nå under betegnelsen NRRL Sambandstjenesten Sør-Vest, et uformelt samarbeid med LA4C Haugalands­gruppen (se www.sbsv.no for detaljer og mer informasjon). Dette samarbeidet gjør at Bokna­fjorden ikke lenger er noen hindring.

Da koronakrisen kom i mars, ble det stopp på møteaktiviteten på Tjelta. I en periode måtte vi hver uke rapportere status til DSB om vi hadde noen syke i sambandsgruppen. Dette pågikk i ca. fire uker før det kom beskjed om å heller rapportere dersom det ble vesentlig endring med folk i gruppen.

For å ha en viss kontakt og utvikling har Sambandsgruppen siden oktober hatt videomøter hver 3. onsdag i måneden. Her har også representanter fra sambandsgruppen ved LA4C deltatt. Tema på møtene er primært områder som har direkte interesse innen Nød- og Katastrofesamband, samt ev. endringer/oppdateringer innen Nødnett.

LA1NNA og LA6IM har deltatt på FORF sine kontaktutvalgsmøter. Disse har vært på video og også som fysiske møter når det har vært mulig i forhold til gjeldende krav for å møtes under koronaepidemien.

FORF har oppfordret gruppen til å ordne et opplegg der vi kan stille med internett for KO når de måtte ha dårlig/ingen dekning på mobilnettet. Vi jobber nå sammen med LA4C om oppgaven og skal søke om felles FORF-midler til dette. 

Det har vært tre FORF-aksjoner der vi har fått utkalling:

  • 20. mai kl. 23:40 ble kun Sambandsgruppen utkalt. LA1NNA rykket ut på peile­oppdrag da en radio jammet kanal 16. En første grovpeiling fant ut at båten var i Hillevågsvannet. Deretter ble den peilet inn til indre del av Vågen der en fant en radio med PTT i klem.
  • 21. september var det utkalling for å sette opp gateway for Nødnett i fjellheimen inn mot Lysebotn. Den savnede ble funnet ca. 10 min. etter at utkallingen kom. LA1NNA har en gateway på lån fra speiderne.
  • 25. oktober kom det igjen en utkalling på natta for å hjelpe til med Nødnettdekning, denne gang ved Rosskreppfjorden ved Suleskard, og LA1NNA rykket ut kl. 04:30. Den savnede ble funnet omtrent mens LA1NNA passerte Sinnes.