SAQ Grimeton på lufta 24. desember – Kansellert

NB: “Due to Covid-19 infection in the Alexander team, SAQ will not be able to air on Christmas Eve morning, Dec 24th 2022” [Les mer…]

LA9XFA Eivind minner om ultralangbølesenderen på Sveriges vestkyst som vil sende ut en julehilsen juleaften morgen kl. 9. Frekvensen er 17,2 kHz! Frekvensen så lav at den er direkte hørbar for yngre mennesker om den omdannes fra elektromagnetiske svingninger til lydsvingninger (SNL).

Detaljer om sendingen som skal være den 24. desember: alexander.n.se/en/saq-transmission-scheduled-for-christmas-eve-morning-dec-24th

Grimetonsenderen er verdens eneste elektromekaniske radiosender som fortsatt er intakt. Mer info i SNL og Wikipedia.


Visits: 12