Solflekker og HF-båndene: Notis hentet frem fra arkivet

Etter noen år tildels med condx-tørke på de høyere båndene, har det de siste par måneder vært tildels gode forhold. Innslaget nedenfor fra Stavangergruppens nettside i juni 2008, tas her med som påminnelse om at det er lov å ha håp for de kommende årene.  

Solflekker og HF-båndene – Går det mot bedre tider?

Klikk for stort bilde

I CQ Magazine May 2008 skriver K1AR John om “Solar activity and contesting”. Han er innom “Band conditions these days just stink” , “It’s bad for everyone” og “You can still have fun in the contest” og tar frem lyse sider på tross av bad condx.

Men det er beskrivelsen av hvordan de neste årene kan arte seg, som fikk undertegnede til å mimre og også øyne optimisme for ferske amatørvenner som har noe godt i vente.

Nedenfor skildrer K1AR det nettopp slik unge LA8OM opplevde det da han fikk sin lisens i 1969 – som ved et lykketreff viste seg å være midt i en periode med maks solflekkaktivitet (klikk på figuren til høyre) og et eldorado for åpne HF-bånd..

Chris / LA8OM, juni 2008

The best is coming to a station near you

… in just a few short years, conditions are going to be screamingly good. The days of working 20 over 9 YB0-stations from the U.S. East Coast on 15 or 10 meters will be back.

The JA stations will return to our headphones on 10 meters in large numbers. The West Coast of U.S. will hear strange accents that resemble Europeans.

Europeans will hear signals on 10 meters that many of the newer hams never have experienced. In short, contesting will be great.

Finally, we will be able to leave the confines of 20 meters and spread out a bit. Small stations will be able to easily run stations on 10 meters. And, as hard as it is to believe, there will be stations calling CQ on 10 meters in the CQ WW contests as high as 29000 kHz and above. It will be amazing!”


Visits: 17