Tidlige norske kortbølgeamatører

Kåre Kristiansen har publisert flere artikler om tidlig norsk radiohistorie i Hallo Hallo, medlemsbladet til NRHF.

I sin research kom Kristiansen i vår over et innlegg i magasinet Nature fra 1927 om den første toveiskommunikasjon med Antarktis, der det også nevnes kontakt mellom hvalkokeriet Sir James Clark Ross og radioamatøren LA1X – J.O. Berven i Stavanger!

Dette ansporet Kristiansen til å finne ut mer om radioamatørenes rolle på den tiden, og han søkte seg bl.a. frem til jubileumsskrivet som ble laget i anledning Stavangergruppens 50-årsjubileum i 1989.

Resultatet av hans arbeid foreligger nå i form av artikkelen “Tidlige norske kortbølgeamatører” i desember 2022-utgaven av Hallo Hallo, som kan lastes ned her >>

I artikkelen er det bl.a. egne avsnitt om Kortbølgeamatører i Sandefjord og Kortbølgeamatører i Stavanger.

Norsk Radiohistorisk Forenings hjemmesider


Visits: 44