What is ham radio

Her er en av de bedre presentasjonene av hva amatørradio dreier seg om, konsist og informativt:


Visits: 18